Gallup kalkulačka

*Pozn.: Spoločný mentoring pre celý tím => 40 € za každú hodinu