Meno:

Heslo:

Nemáte konto, alebo si nepamätáte prihlasovacie údaje? Napíšte e-mail na adresu: miro@zksm.sk. V e-maily uveďťe Vaše meno, prihlasovacie meno, OC a názov spoločenstva, do ktorého patríte. Pre rýchlejšiu komunikáciu môžete uviesť aj telefónne číslo.

Generátor prezenčnej listiny

Návod na použitie pod generátorom.

Pre neznámu chybu generátor funguje len v niektorých prehliadačoch. Pri testovaní fungoval len v prehliadači Firefox. Sú takí, ktorým generátor fungoval v Internet Exploreri.

Názov podujatia:
Názov OC:
Názov spoločenstva:
Miesto uskutočnenia:
Termín uskutočnenia:
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Zodpovedná osoba:
V stĺpci A je: Iba krstné meno
Krstné meno aj priezvisko

Milí priatelia,
v ZKSM stále hľadáme spôsob, ako Vám uľahčiť byrokraciu, ktorú žiaľ nemôžeme zrušiť.

Jednou z foriem pomoci je generátor prezenčky na podujatie. Do klasickej prílohy sa totiž zoznamy nahrať nedajú. Aby Vám generátor správne fungoval, máme pre Vás aj krátky návod. V prípade akýchkoľvek problém alebo čudného správania generátora ma neváhajte kontaktovať na miro@zksm.sk.

UPOZORNENIE! Generátor funguje len so staršou verziou súborov MS Excel (97 - 2003) s príponou .xls. Súbor môže mať 2 verzie. Buď máte meno a priezvisko v stĺpci A alebo ich máte oddelené v stĺpcoch A a B. V jednotlivých stĺpcoch teda použite nasledujúce poradie:

  • meno resp. meno aj priezvisko (použitú verziu zakliknite vo formulári),
  • priezvisko (ak ste v prvom stĺpci nepoužili verziu meno aj priezvisko),
  • obec trvalého pobytu,
  • rok narodenia.