Meno:

Heslo:

Nemáte konto, alebo si nepamätáte prihlasovacie údaje? Napíšte e-mail na adresu: miro@zksm.sk. V e-maily uveďťe Vaše meno, prihlasovacie meno, OC a názov spoločenstva, do ktorého patríte. Pre rýchlejšiu komunikáciu môžete uviesť aj telefónne číslo.

Informácie k registrácii členov

* Kliknutím na názov alebo hrubý text sa zobrazia/skryjú príslušné informácie

Pojmy

Základná registrácia (zr) - ide o úvodnú registráciu členov (odporúčame všetkých). Za odovzdanie základnej registrácie sa považuje odovzdanie aspoň 60% počtu členov za rok 2018 alebo za rok 2019 . Podľa termínu odovzdania základnej registrácie môže spoločenstvo získať bonusový koeficient nasledovne:

 • 1,1 - do 30.6.2019
 • 1,0 - do 2.12.2019 (prvý pracovný deň v decembri)
 • 0,5 - do 31.12.2019
 • 0,0 - od 1.1.2020

* Termíny platia pre VOC, ktorí majú registráciu skontrolovať a najneskôr v uvedený termín odoslať na IC ZKSM.

Doplnková registrácia (dr) - ide registráciu členov, ktorých nebolo možné zaregistrovať v rámci základnej registrácie alebo o takých členov, ktorí do spoločenstva vstúpili v priebehu roka. Podľa termínu odovzdania doplnkovej registrácie môže spoločenstvo získať bonusový koeficient nasledovne:

 • 1,1 - do 2.12.2019 (prvý pracovný deň v decembri)
 • 0,9 - do 31.12.2019

* Termíny platia pre VOC, ktorí majú registráciu skontrolovať a najneskôr v uvedený termín odoslať na IC ZKSM.
** V prípade, že spoločenstvo doplnkovú registráciu nerobí, získava automaticky koeficient 1,1.

Najčastejšie chyby pri registrácii

Dátum narodenia - niektorí členovia majú ako dátum narodenia uvedený 1.1. alebo 31.12. Vo väčšine takýchto prípadov ide o chybu a je NUTNÉ dátum narodenia opraviť.

Nepodpísaní na registračných hárkoch neboli odstránení z registrácie. Stávalo sa však, že ich členstvo v spoločenstve bolo ukončené.
Čo teda treba urobiť, keď vylačím hárky a niekto sa mi nepodpíše?

 1. V systéme Tee Pee si otvorím svoje spoločenstvo (jednotku).
 2. Vyberiem v hornom menu položku: Registrácie.
 3. Kliknem na názov registrácie, v ktorej som člena registroval v aktuálnom roku.
 4. V zozname nájdem nepodpísanú osobu a kliknem na 3 bodky na konci jeho riadku.
 5. Kliknem na Zrušiť registráciu.

Ďalej môže nastať situácia, že daná osoba na stretká naďalej na stretká chodí a zahrniem ju do doplnkovej registrácie alebo na stretká už nechodí a teda ukončím tejto osobe príslušnosť k spoločenstvu takto:

 1. V systéme Tee Pee si otvorím svoje spoločenstvo (jednotku).
 2. Vyberiem v hornom menu položku: Ľudia.
 3. V zozname nájdem túto osobu a kliknem na 3 bodky na konci jeho riadku.
 4. Kliknem na Ukončiť členstvo.
 5. Uvediem dátum ukončenia členstva.
 6. POZOR! Tento postup nezruší zaregistrovanie člena, preto je nutné v prípade, že na danú osobu bola vytvorená registrácia (že sa daná osoba nachádza v nejakej registrácii za aktuálny rok), najskôr postupovať ň podľa bodov uvedených vyššie.

Dopísaní na registračné hárky perom neboli doplnení do registrácie.
Čo teda treba urobiť, keď sa člen na vylačený hárok dopíše perom?

 1. V systéme Tee Pee si otvorím svoje spoločenstvo (jednotku).
 2. Vyberiem v hornom menu položku: Ľudia.
  1. Ak sa perom dopísaní člen v zozname nachádza, pokračujem bodom 3.
  2. Ak sa perom dopísaní člen v zozname nenachádza (ide napr. o nového člena), doplním ho cez + v krúžku v pravo hore nad zoznamom. Ak je členov dopísaných perom viacero, opakujem bod 2, kým nebudú v zozname všetci. Následne pokračujem bodom 3.
 3. Vyberiem v hornom menu položku: Registrácie.
 4. Kliknem na názov registrácie, ktorá prislúcha hárku, na ktorý sú členovia dopísaní.
 5. Kliknem na + nad zoznam registrovaných členov.
 6. Na otvorenej stránke kliknem na pokračovať.
 7. V zobrazenom zozname nechám zakliknutých len perom dopísaných členov a kliknem na Pokračovať.
 8. Na ďalšej stránke kliknem na Odoslať.

Spoločenstvo vytvára viacero registrácií napríklad podľa stretiek.
Čo teda treba urobiť, keď robím v systéme viacero registrácií (generujem viacero hárkov)?
V tomto prípade prosíme (aj keď v inštruktážnom videu to nie je), aby ste pri jednotlivých registráciách doplnili názov registrácie názvom stretka alebo číslo, alebo nejako inak. Zvolené označenie potom prosíme uveďte na príslušné hárky. Pri rovnakých názvoch registrácií jedného spoločenstva máme totiž problém pri párovaní hárkou a registrácie v systéme.